- Zwierzęta

....

Trochę spokoju

o

o

młide pokolenie

Trochę promieni

...

Żołędziowiec

Sikorka