- Akt

Autumn story

Źrenica oka

Inner journey

Trzy Gracje

Ostrozska

Opętanie narodzonej kreacji

Misterium Gwiazd

Kochankowie III

Kochankowie II