- Scenerie

...

...

Rozlewisko

Zachód słońca nad Derwentwater

o

przerywnik....

ZACHÓD SŁOŃCA

.

...