- Proza i poezja

sekstyna ze zmęczenia, smutku, betonu, lodu i śniegu

UTUS, czyli jak zadzierzgiwać na wyjeździe

trawienie

Rysunek

Koronki

szedł szwed ze szłepsem

Martwa natura

* * *

momenty