~ amiartist

2019-11-18 00:30:58

5.0
26 wyświetleń
DDA
Syndrom DDA

"Dorosłe dziecko alkoholika nie zawsze jest świadome istoty problemu. Stosuje zaprzeczenie, wyparcie. Żyje w iluzji, lekceważąc fakt, że tkwią w nim niepozamykane sprawy z przeszłości.

Osoby dotknięte tym syndromem cechuje zazwyczaj niska samoocena , silne poczucie winy i wstydu, odruchowe ponoszenie odpowiedzialności za krzywdy innych oraz skłonność do współuzależnienia. Tacy ludzie wciąż szukają aprobaty, mają problemy z poczuciem bliskości i z okazywaniem uczuć.


Alkoholizm to choroba całej rodziny
Alkoholicy obarczają dzieci swoją chorobą i stąd bierze się współuzależnienie. Krzywda emocjonalna jest wynikiem odrzucenia przez rodziców, którzy zajęci byli piciem lub walką z nałogiem.

Dorosłe dziecko alkoholika, choć na pozór dobrze funkcjonuje, ma problem z okazywaniem uczuć i komunikowaniem swoich potrzeb. U takich osób brak jest świadomości siebie, mają problem z prawidłowym postrzeganiem i wyborem autorytetów.

Choć starają się wyprzeć krzywdy doznane w dzieciństwie, mają trudności w budowaniu relacji z innymi. Wynika to głównie z faktu, że nie mają jasnych, właściwych wzorców, które pokazałyby im, jakie wartości są ważne w życiu.


Dziecko alkoholika ma często poczucie, że musi za wszelką cenę udowodnić sobie i innym, że jest ponad to, że umie poradzić sobie z losem, który zgotował mu rodzic. Tymczasem odczuwa lęk przed odrzuceniem, bywa zamknięte w sobie, czasem drażliwe, nierzadko agresywne ."
(fragment artykułu)
5 / 5

Dziecko jako drzazga z tej samej spalonej zapałki.

2019-11-18 23:01:32
5 / 5

ciarogenne!

2019-11-18 09:03:41